Hervatting jeugdlessen!

Hervatting jeugdlessen!

Beste leden,

Dinsdag 5 mei starten wij weer met de jeugdlessen op het complex van Sporting Martinus.
Omdat wij over een groot voetbalveld beschikken zullen de boks en kickbokstraining tegelijkertijd zijn voor de jeugd van 12 t/m 18 jaar. Uiteraard zal er lesgegeven worden door Barry en Danny.
De kids van 6 tot 12 jaar zullen gezamenlijk trainen onder leiding van Barry en Danny en bij grote drukte worden deze groepen opgesplitst.

Rooster;
Het rooster ziet er als volgt uit

Jeugd 6 tot 12 jaar
Dinsdag 16:15 tot 17:00
Donderdag 16:15 tot 17:00
Zaterdag 10:00 tot 10:45

Jeugd 12 t/m 18 jaar (Boksen en Kickboksen)
Dinsdag 17:00 tot 17:45
Donderdag 17:00 tot 17:45
Zaterdag 11:00 tot 11:45

Regels:
Wij zijn te gast bij Sporting Martinus en houden ons volledig aan hun onderstaande protocollen en gaan zorgvuldig en met respect deze regelgeving naleven!

PROTOCOL AMATEURVOETBAL / Boksen/ JEUGD Ouders en verzorgers van Sporting Martinus

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:
• Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de trainers/begeleiders opvolgen;
• Stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;
• Meld je kind(eren) tijdig aan/ af voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je voetbalvereniging zodat de vereniging rekening kan houden met de toestroom;
• Breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een voetbalactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat;
• Volg de instructies op het parkeerterrein en volg de juiste rijrichting (rotonde);
• Kiss & Ride; voorkom opstopping
• Huilplek: het kan spannend zijn voor een kind
na zo een lange tijd om weer op de vereniging te komen, probeer hem of haar te troosten op de daarvoor bestemd huisplekken. Kalmeer hij of zij niet, voer de druk dan niet op maar probeer het de volgende keer. Ook hier geldt: geen ouders toegelaten hoe vervelend ook!
• De (allerkleinste kinderen) worden opgehaald door een begeleider(s) en naar het juiste veld gebracht
• Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;
• Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
• Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat jouw kind tot 14 dagen na het laatste
contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet jouw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
• Reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden;
• Breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie en bij voorkeur per fiets, het kind zal dan wel zelfstandig zijn fiets moeten parkeren (op slot is niet noodzakelijk aangezien het park ‘dicht’ is;
• Als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren);
• Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de voetbalactiviteit op de sportlocatie;
• Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden;
• Als ondersteuning noodzakelijk is bij de voetbalactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden;
• Direct na de voetbalactiviteit halen de ouders/verzorgers de kinderen op van de sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.
• Algemeen: alleen met elkaar kunnen we dit succesvol implementeren en respecteren. Begeleiders, coördinatoren en andere vrijwilligers die onderdeel zijn van de organisatie bepalen de uitvoering van het beleid van Sporting Martinus en niemand anders! Houd je je niet aan de afspraken die we met elkaar maken behouden wij het recht om jouw kind niet meer toe te laten tijdens deze periode op het Sportpark. Wij vragen begrip om ‘leertijd’ gedurende de 1e weken.

Routebeschrijving;
Sporting Martinus is gelegen aan de Amsterdamseweg nummer 247 te Amstelveen.
Dit is echter niet onze ingang. Onze ingang zit gelegen aan het Jacques P Thijssepark zit schuin tegenover supermarktketen Lidl op nummer 188. Wij staan 5 min voor aanvang u kind op te wachten om ze te begeleiden naar het sportveld. 35 meter verderop zit aan de rechterzijde een kunstgrasveld waar wij onze lessen de komende tijd zullen geven. na 45 minuten lopen wij met de jeugd van 6 tot 12 jaar direct gezamenlijk naar de ingang van het park en daar kunt u uw zoon of dochter weer ophalen. Voor de leeftijdscategorie van 12 t/m 18 jaar 5 minuten voor aanvang het veld oplopen en houd 1,5 meter afstand van elkaar. Mocht er rij vorming zijn zorg dan dat je netjes met 1,5 meter van elkaar afstand neemt. De trainers begeleiden je naar de plek waar er getraind gaat worden.

Aanmeldingsysteem;

Wij proberen aankomende week ons ledenportaal systeem rond te krijgen dat u uw kind kan aanmelden via de ledenportaal app van gribb of via de website van gribb. Nu vragen we om u kind even aan te melden op info@barrygroenteman.nl zodat wij zicht krijgen van wie er wel en niet komen en de aantallen (Het liefst wekelijks voor de hele week). Mocht u kind een vriend of vriendin meenemen dan willen we daar ook graag op de hoogte van gebracht worden. Mocht u kind een 10 rittenkaart hebben dan schrijven wij dat via ons systeem af.

Bij deze hopen wij iedereen voldoende geinformeerd te hebben en zijn we verheugd onze talentjes weer te mogen trainen.

Met vriendelijke groet,
Barry Groenteman